Енциклопедия Дарителството

“ИВАН С. ЛАЗАРОВ”

“ИВАН С. ЛАЗАРОВ”

Дарител е ИВАН СПИРИДОНОВ ЛАЗАРОВ (вж. “Асен и Иван С. Лазарови” – фонд).
В изпълнение на завещанието на Ив. Сп. Лазаров неговата съпруга Василка Лазарова и дъщеря му Божанка Н. Кулаксъзова в началото на 1942 г. предават на ч-ще “Архангел Михаил” в родния му град Шумен 5 хил. лв. за образуване на фонд на името на покойния. Годишните лихви са предназначени за закупуване на книги от български автори, разглеждащи финансовото и стопанското развитие на Шумен или на България.
Други данни за фонда не са открити.

Шуменски общински вести, № 106, 7 апр. 1942; Лечев, Д. Дарителството в Шуменския край…, с. 122, 185. (К. Анчова)

Тагове

Назад