Енциклопедия Дарителството

“ИВАН СТ. КАРАУЛАНОВ”

“ИВАН СТ. КАРАУЛАНОВ”

Дарител е ВЕЛИЧКА СТ. КАРАУЛАНОВА (неизв.) от Габрово.
В памет на покойния ѝ единствен син Иван Ст. Карауланов (неизв. – 2 септ. 1940) – студент медик, и в изпълнение на предсмъртното му желание на 11 окт. 1940 г. тя дарява на СУ 10 хил. лв. за основаване на фонд на негово име. Лихвите са предназначени за подпомагане на “един беден и надежден студент по медицина”, родом от Габрово. За увеличаване на фонда, на 24 юли 1942 г. тя внася нови 30 хил. лв. Даренията са приети от АС и фондът е учреден. В началото на юни 1943 г. управлението му е възложено на фонд “Цар Борис III”. При запазване на неговото предназначение, на 19 дек. 1946 г. В. Карауланова дарява още 100 хил. лв. и изразява готовност при възможност и занапред финансово да подкрепя фонда. Средствата са оставени на срочен 5-годишен влог в БЗКБ с капитализация на лихвите.
През 1952 г., когато фондът е закрит, капиталът му възлиза на 231 227 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 137, л. 1–17; ГСУ, Офиц. отдел, 1941/1942. С., 1943, с. 143, 150; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943. С., 1944, 162–163; Изв. ГНБ,
№ 37, 7 септ. 1940, с. З. (К. Анчова)

Тагове

Назад