Енциклопедия Дарителството

“ИВАНКА С. ХРИСТОВА, РОДЕНА ХР. БОТЕВА”

“ИВАНКА С. ХРИСТОВА, РОДЕНА ХР. БОТЕВА”

Дарител е ВЕНЕТА ХРИСТОВА БОТЕВА (родена ВЕНЕТА СТОЯНОВА ВИЗИРЕВА) (1847 – 27 февр. 1919). Родена в Търново. Произхожда от семейство на заможен търговец. По майчина линия родът ѝ е свързан с Петър Кермекчиев и с българския митрополит в Букурещ Панарет Рашев. От 1868 г. Венета живее в Букурещ. През 1875 г. свързва живота си с поета революционер Христо Ботев. След Освобождението (1878) се връща в България и по-голямата част от живота си прекарва в Търново, където умира.
Фондът е образуван в памет и носи името на нейната дъщеря Иванка С. Христова (родена Хр. Ботева) (12 апр. 1876* – 7 ноем. 1906) – учителка, общественичка. Родена в Букурещ. Начално образование получава в Търново. Учи последователно в пансиона на мадам Брок в Букурещ, в Търновската девическа гимназия (1887–1891), в пансиона “Нотр дам дьо Сион” във Виена и в “Екол Секондер е Сюпериор” в Женева (1892–1895). Учителства една година в Търновската девическа гимназия. Завършва факултет за социални науки на Женевския университет (1896–1900). Умира в София.**
Фондът е образуван на 17 апр. 1907 г. от внесените от В. Ботева 6 хил. зл.лв. в Търновския клон на БНБ. Волята на дарителката е ежегодните лихви на капитала да се употребяват за подпомагане на бедни и с отличен успех ученици от началното у-ще “Митрополит Панарет” в Търново. Фондът се управлява от МНП.
До 1925 г. основният капитал запазва размера си от 6 хил. лв. Закупени са облигации от БДЗ (1909, 1923) и Пловдивския градски заем (1906). От 1927 г. капиталът на фонда нараства и към 1 апр. 1927 г. възлиза на 8402 лв., към 1 ян. 1930 г. – на 14 824 лв., към 1 ян. 1933 г. – на 21 606 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 21 855 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 29 066 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 35 637 лв. Лихвите възлизат на 300 лв. през 1909 г. и достигат 2400 лв. през 1944 г. Още през 1909 г. приходите на фонда се изпращат на училищното настоятелство, на което е изплатена общо сумата 27 118 лв. С тези пари са закупени дрехи и обувки, раздадени по списък на бедни ученици с отличен успех.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.
В памет на дъщеря си Иванка, Венета Хр. Ботева прави дарение от 1000 зл.лв. на църквата “Константин и Елена” в Търново. Сумата е внесена на 17 апр. 1907 г. в Търновския клон на БНБ. Желанието на дарителката е ежегодно с част от лихвите да се отслужва панихида на покойната, а останалата част да се употребява за нуждите на църквата.

ЦДА, ф. 177 к. оп. 4, а.е. 201, а.е. 404; Велев, С. Златна книга…, 468–469; Йорданов, В. Дарители…, 249–253; Рашева-Божинова, В. Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство. С., 1977, 108–211; Дарителството във Великотърновския край. В. Търново, 2000, 49–50. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад