Енциклопедия Дарителството

“ИВАНКА СТ. ВЕНКОВА”

“ИВАНКА СТ. ВЕНКОВА”

Дарител е СТЕФАН ИВАНОВ ВЕНКОВ (неизв.) – аптекар, общественик. Роден в Севлиево. Дългогодишен член на настоятелството, подпредседател и председател (1939–1943) на ч-ще “Развитие” в Севлиево. Като председател на благотворителното д-во “Здравец” работи за построяване и издържане на детска колония в Батошевския манастир.
Ст. Венков основава фонда в памет на своята съпруга Иванка Ст. Венкова (неизв.). Целта на фонда е да се създаде и поддържа детско-юношеска библиотека при читалището, която също да носи името на покойната съпруга на дарителя. Фондът се управлява от настоятелството на ч-ще “Развитие”*. Средствата са внесени на срочен влог в БЗКБ. Към 31 дек. 1932 г. капиталът на фонда е 15 227 лв. Той нараства и възлиза съответно към 31 дек. 1933 г. – на 21 036 лв., към 31 дек. 1939 г. – на 28 949 лв., и към 31 дек. 1942 г. – на 38 107 лв. Това е последното сведение за капитала на фонда.
Дарителят ежегодно попълва книжния фонд с детско-юношеска литература. През 1928 г. доставя нови книги на стойност ок. 2 хил. лв. и подвързва всички стари, през 1937 г. купува книги за 1634 лв. и т.н. С това сумата на дарението значително надхвърля първоначалния капитал на фонда.
Ст. Венков купува плат за дрехи на всички бедни ученици от първоначалните училища в Севлиево, чиито бащи са на фронта (1941); прави дарение от 3 хил. лв. на безплатната ученическа трапезария “Еленка и Ботю Ангелови” (1944). (Вж. “Еленка и Ботю Ангелови” – фонд)

Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще…, с. 68; Развитие, № 5, 4 февр. 1933; № 23, 26 юни 1937; № 15, 10 май 1941; № 7, 10 апр. 1942. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад