Енциклопедия Дарителството

“ИВАНКА ТРИФОНОВА”

“ИВАНКА ТРИФОНОВА”

Дарители са ЮРДАН, ТРИФОН и ИВАН ТРИФОНОВИ.
ЮРДАН ТРИФОНОВ ЦВЕТКОВ (28 дек. 1864 – 16 апр. 1949) – действителен член на БКД (БАН, 1906), почетен д-р на СУ (1939). Роден в Плевен. През 1893 г. завършва славянска филология и история във Вис­шето училище (СУ). Гимназиален учител в Търново (1885–1890) и в София (1894–1908, 1920–1926). Преподавател във Военната академия в София (1900–1908). Председател на Учебния комитет при МНП (1916–1920). Секретар (1923–1931) и председател на Историко-филологическия клон на БАН (1936–1938), действителен член на Археологическия институт (1920). Работи в областта на старобългарската литература и българския език. Умира в София.
На 12 ян. 1935 г. Ю. Трифонов и синовете му ТРИФОН и ИВАН ТРИФОНОВИ подаряват на Академията 100 хил. лв. за образуването на фонд на името на неговата съпруга и майка им Иванка Юрданова Трифонова (27 окт. 1868 – 9 ян. 1935) – учителка. Родена в Габрово. Баща ѝ Иванчо Поппетков е обесен заедно с Бачо Киро като участник в Априлското въстание (1876). Завършва Старозагорската девическа гимназия (1885). През 1893 г. се омъжва за Юрдан Трифонов. Учителства в родния си град. Умира в София.
Волята на дарителите е годишната лихва от фонда да се използва за нуждите на Академията.
Фондът е образуван през 1935 г. и се управлява от УС на БАН. Сумата е внесена в БЗКБ. Лихвите са употребени за закупуване на книги за библиотеката на БАН (1935) и за подпомагане на исторически изследвания (1936–1937). През 1939 г. от лихвите на фонда получават награда Ив. Леков (2475 лв.) и Цв. Тодоров (10 800 лв.).
Към 1 ян. 1936 г. капиталът на фонда е 105 733 лв., към 1 ян. 1946 г. – 128 500 лв. Към 1 ян. 1947 г. сумата 131 857 лв. от фонд “Иванка Трифонова” е включена във фонд “Академия”.
Последните сведения за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато възлиза на 136 560 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1201, л. 1–10; ф. 29 к, а.е. 1; ЛБКД, 1905, № 6. С., 1906, 77–78; ЛБАН, 1935–1936. С., 1940, № 19, с. 172; Книга за дарителите БАН…, 305–310; 100 години БАН…, 724–726; ЕБ. Т. 7, с. 76. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад