Енциклопедия Дарителството

“КАЛАЙДЖИЕВ, МИТКО-ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ”

“КАЛАЙДЖИЕВ, МИТКО-ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ”

Дарител е ТОДОР КАЛАЙДЖИЕВ (15 март 1876 – неизв.) – учител. Роден в с. Рила. Завършва Висшето училище (СУ), специалност философия. В продължение на повече от 20 години учителства във Варна. Автор на учебни помагала по психология, логика, етика.
Воден от своята любов към децата, на 16 апр. 1929 г. той прави дарение от 10 хил. лв. за Трета варненска прогимназия. Образува благотворителен фонд в памет на сина си Митко-Венелин Калайджиев (28 апр. 1921 – 6 февр. 1929). Целта на фонда е да се подпомага с облекло и учебни пособия един беден ученик от I прогимназиален клас с примерно поведение и добър успех. Управлява се от учителския съвет по специален правилник. Към 8 май 1931 г. капиталът достига 11 250 лв. Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 54, л. 23, 38–39. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад