Енциклопедия Дарителството

“КАЛИЦА И ПЕНЧО ИВ. СИДЖАКОВИ”

“КАЛИЦА И ПЕНЧО ИВ. СИДЖАКОВИ”

Дарителка е КАЛИЦА СИДЖАКОВА (неизв.). Жителка на Русе.
В края на юни 1924 г. К. Сиджакова подарява 30 хил. лв. на Русенската мъжка гимназия “Княз Борис” в памет на съпруга си Пенчо Ив. Сиджаков (неизв. – 5 юни 1924) – търговец, индустриалец. В съдружие с Георги Мушанов и Стефан Сватов през 1911 г. построява кожарската фабрика “Изгрев”.
На 9 март 1932 г. наследниците на Пенчо Сиджаков, по повод смъртта на майка си увеличават първоначалния капитал с 20 хил. лв., внесени в БЗБ.
На 30 юни 1924 г. учителският съвет на гимназията приема дарението и образува фонд “Калица и Пенчо Ив. Сиджакови”. Правилникът на фонда е приет на 28 март 1925 г.
Волята на дарителката е лихвите от фонда да се дават за стипендии на двама бедни ученици с примерно поведение и добър успех от V клас до завършване на гимназията.
Към 1 ян. 1937 г. капиталът е 54 944 лв., а лихвите – 1920 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–Русе, ф. 75 к, оп. 2, а.е. 23, л. 1–100; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 29, л. 1–2; а.е. 135, л. 53; Юб. кн. на Русенската м. гимназия… 1884–1934, с. 58; Алманах на бълг. индустриалци …, с. 181. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад