Енциклопедия Дарителството

“КАЛУДА И ГАНЧО КИРАДЖИЕВИ”

“КАЛУДА И ГАНЧО КИРАДЖИЕВИ”

Дарител е ГАНЧО КИРАДЖИЕВ (неизв.) – учител в Сливен в продължение на 41 години. На 9 окт. 1941 г. с писмо до кмета на града обявява, че внася в БЗКБ – клон Сливен, сумата 50 хил. лв. и ги дарява на Сливенското българско училищно настоятелство за образуване на фонд на негово и на съпругата му име – Калуда Ганчо Кираджиева (1870 – 31 авг. 1941) – дългогодишна учителка по математика в началните училища, в Педагогическата девическа гимназия и в прогимназиите в родния ѝ град. Волята на дарителя е лихвите от този фонд да се използват от училищното настоятелство за просвета и училищни благотворителни цели.
Дарението е прието от Сливенската градска община и е образуван фонд “Калуда и Ганчо Кираджиеви”. Управлява се от училищното настоятелство, което разпределя приходите по свое усмотрение.
Други данни за фонда не са открити.

Изток, № 318, 31 авг. 1941; № 321, 12 окт. 1941. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад