Енциклопедия Дарителството

“КИНКА МАНЕВА”

“КИНКА МАНЕВА”

Дарител е ЕВПРЕПИЯ МАНЕВА (19 май 1873 – неизв.) – учителка, общественичка. Родена в Търново, където получава основно и средно образование. Учителства в основното училище в Лясковец, в прогимназията в Дряново, в Търново и др. Член на настоятелството на Женското благотворително д-во “Радост” (Търново) и негов председател (1932).
През 1918 г. Ев. Манева дарява на Девическата гимназия в града 2 хил. лв. за учредяване на благотворителен фонд в памет на починалата си дъщеря Кинка Върбанова Манева (28 февр. 1898 – 3 ноем. 1918) – учителка. Родена в Дряново. Учи в Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново. Умира в Търново.
Желанието на благодетелката е с приходите от фонда ежегодно да се награждава бедна ученичка, взела зрелостните си изпити с най-висок успех.
Дарението е прието от учителския съвет и фондът е образуван с протокол от 27 ноем. 1918 г. Управлява се от учителския съвет на гимназията. На 9 окт. 1930 г. по повод 12 години от смъртта на дъщеря си, Ев. Манева увеличава основния капитал на 5 хил. лв. Ръководството на гимназията присъжда ежегодно награда в размер на 280–380 лв., съгласно волята на дарителката. Сред наградените са Мария Драганова (1934), Тамара Петкова (1936), Марийка Шаранкова (1938) и др.
Други данни за фонда не са открити.
През 1918 г. Ев. Манева дарява и 3 хил. лв. на основното у-ще “Св. св. Кирил и Методий” в Дряново. Фондът е образуван и носи имената на нейния съпруг и на дъщеря ѝ – “Върбан и Кинка Маневи”. По волята на дарителката от него се награждават най-добрите по успех ученик и ученичка от училището.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 88; Общински в. “В. Търново”, № 18, 1 март 1928; № 8, 31 юли 1934; № 22, 25 юли 1936; № 3–6, 31 март 1937; № 15, 23 юли 1938.
(Р. Стоянова)

Тагове

Назад