Енциклопедия Дарителството

“КИРИЛ ИЛ. КИРОВ”

“КИРИЛ ИЛ. КИРОВ”

Дарители са съпрузите АНКА и ИЛИЯ КИРОВИ.
АНКА ИЛИЕВА КИРОВА (10 март 1894 – неизв.) – домакиня. Родена в с. Присово, Търновско.
ИЛИЯ КИРОВ КУШЕВ (20 юли 1883 – неизв.). Роден в с. Присово, Търновско. Завършва II прогимназиален клас. Работи като градинар в Букурещ (1895–1912). След завръщане в родното си село построява фабрика за цигли.
Фондът е образуван в памет и носи името на техния син Кирил Илиев Киров (19 юни 1918 – 12 ноем. 1936). Роден в с. Присово. Началното си образование получава в Търново. Прогимназия завършва през 1929 г. и постъпва в Търновската мъжка гимназия. Умира като ученик в V клас на гимназията.
На 25 ноем. 1936 г. Ан. и Ил. Кирови даряват на Мъжката гимназия “Св. Кирил” в Търново сумата 15 хил. лв. за образуване на фонд. Волята на дарителите е годишните лихви на капитала да се употребяват за закупуване на облекло за трима бедни ученици от V реален клас с добър успех и примерно поведение, избрани от учителския съвет.
Дарението е прието от учителския съвет и фондът е образуван с протокол от 11 дек. 1936 г. Правилникът за управлението на фонда е изработен на 22 апр. 1937 г. и утвърден от МНП на 19 май с.г.
Съгласно чл. 3 от правилника фондът се управлява от учителския съвет. Капиталът се влага в облигации от българските държавни заеми или в ценни книжа, които се оставят на съхранение в местния клон на БНБ, а лихвите се прехвърлят на текуща лихвена сметка в БЗКБ.
За увеличаване на капитала на 16 ноем. 1937 г. сем. Кирови прави дарение от 3 хил. лв., а през 1944 г. – от 5129 лв. Средствата на фонда се променят, както следва: през дек. 1937 г. са 18 990 лв., през ян. 1940 г. – 20 666 лв., през ноем. 1944 г. – 25 433 лв., а към 1 ян. 1945 г. – 31 662 лв.
Учителският съвет редовно отпуска средствата по предназначението на фонда. През 1938 г. от фонда са изразходвани 992 лв. за пет деца, през 1940 г. са закупени дрехи за две деца за 1200 лв. Последната помощ е дадена през 1947 г. в размер на 5 хил. лв. Общата сума на отпуснатите от фонда помощи е 9655 лв.
Вероятно фондът е закрит през 1950 г. заедно с ликвидирането на фондовете при Търновската мъжка гимназия.
Освен средствата за основаването на фонда, Ил. Киров прави дарение в размер на 4 хил. лв. за ученическата трапезария при гимназията.

ДА–Търново, ф. 99 к, оп. 1, а.е. 139, л. 214, 318; ф. 750, оп. 2, а.е. 7, л. 12; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 208, л. 1–19; Общински в. “В. Търново”, № 3–6, 31 март 1937.
(Д. Гоцева)

Тагове

Назад