Енциклопедия Дарителството

“КИРИЛ КОКАЛАНОВ”

“КИРИЛ КОКАЛАНОВ”

Дарител е КИРИЛ ДИМИТРОВ КОКАЛАНОВ (неизв. – ок. 1895) – търговец. Произхожда от известния род Кокаланови от Калофер. Баща му се изселва в Одеса, където се занимава с търговия. К. Кокаланов участва в подписката за Венелиновия правилник, настоятел е на сп. “Любословие”. Въпреки че прекарва по-голяма част от своя живот в Одеса, К. Кокаланов не забравя родния си край. С негови и на брат му СТЕФАН ДИМИТРОВ КОКАЛАНОВ средства през 1894 г. е построено читалището в Калофер. Предоставя значителни суми и за църквите в града.
В завещанието си, съставено вероятно през 1894 г., оставя на разположение на Българската екзархия 13 хил. лв. Желанието му е с тези средства да се построи сиропиталище в Калофер. Дарението е прието и на 13 юли 1895 г. сумата е внесена в БНБ. Църковните власти уведомяват Калоферската община за волята на дарителя. Тъй като в града вече има приют за сираци, местните власти настояват средствата да се употребят за други благотворителни цели. Българската екзархия отказва. През 1905 г. тя иска съгласието на Св. синод да използва дарението според желанието на завещателя. Св. синод, от своя страна, се обявява за некомпетентен да се разпорежда със средствата и препоръчва с тази задача да бъдат натоварени изпълнителите на завещанието. Поради нежеланието за компромис и липсата на разпоредител, капиталът се съхранява в продължение на 20 години на текуща сметка в БНБ при много ниска лихва (1 %). Инфлацията обезценява средствата. Едва на 9 февр. 1915 г. е образуван фонд “Кирил Кокаланов”, управляван от Св. синод. Капиталът му възлиза на 17 512 лв., а приходите му са предназначени за построяване на сиропиталище в Калофер.
Дългогодишното забавяне елиминира възможностите да се осъществи каквото и да е по-голямо благотворително дело с дарените средства. Закупени са ДЦК и капиталът на фонда нараства. Към 1 ян. 1931 г. възлиза на 44 577 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 76 086 лв., към 1 ян. 1945 г. – на 104 734 лв. Годишните приходи са между 3560 и 5091 лв. През цялото време на съществуването на фонда те се натрупват върху капитала.
Други данни за фонда не са открити.

НА–БАН, ф. 10 к, оп. 1, а.е. 13, л. 1; ф. 144 к, оп. 1, а.е. 84, л. 33; ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 102, л. 57; а.е. 229, л. 35–36; ЦИАИ, ф. 2, оп. 106, а.е. 164, л. 41–42; Начов, Н. Калофер…, 409–410. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад