Енциклопедия Дарителството

“КЛИМЕНТ И ИВАНКА СПРОСТРАНОВИ”

“КЛИМЕНТ И ИВАНКА СПРОСТРАНОВИ”

Дарител е КЛИМЕНТ АНГЕЛОВ СПРОСТРАНОВ (1856 – 18 март 1931) – учител, чиновник, общественик. Роден в Охрид във фамилия, дала известни дейци на възраждането на българщината в Македония и творци на българската култура. След завършване на прогимназия става учител в родния си град. През 1880 г. се преселва в свободното Княжество и се установява в Луковит. Тук работи последователно като писар, учител и адвокат. Избран е за общински съветник и народен представител в III ВНС (1886–1887). След преместването си в София (ок. 1892) работи дълги години като касиер на Софийската община. Член е на Славянското благотворително дружество. Умира в София.
На 4 ноем. 1930 г. Кл. Спространов дарява 20 хил. лв. на Луковитското училищно настоятелство за основаване на фонд на негово име и на името на покойната му съпруга Иванка Спространова (неизв.). Жестът си благодетелят прави, за да изрази “дълбоката си признателност” към гражданите на Луковит и “за спомен от онова хубаво време, когато се слагат основите на новата българска държава”. Желанието му е от приходите на фонда ежегодно да се дава награда от 400 лв. на отличилия се по успех ученик или ученичка от основните училища. Останалите лихви да се използват за закупуване на учебници и учебни помагала за бедни ученици при същите училища в началото на всяка учебна година.
Училищното настоятелство приема с благодарност дарението на Кл. Спространов, който е първият благодетел на Луковит. Дарителят е провъзгласен от Луковитската община за почетен гражданин, а една от улиците на града е наречена на негово име и на името на покойната му съпруга.
Други данни за фонда не са открити.
КЛ. СПРОСТРАНОВ основава още два фонда: “Климент Спространов” – при Македонския научен институт с капитал 100 хил. лв. (вж. “Македонски народен неприкосновен капитал” – фонд), и “Цветанка Спространова” – за изграждане дом за училищна трапезария в Охрид, като към дек. 1929 г. има капитал 17 500 лв.

БИА–НБКМ, ф. 324 к, а.е. 375, л. 1–6; НА–БАН, ф. 36, оп. 1, а.е. 82, л. 1–2; Зора, № 3516, 27 март 1931. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад