Енциклопедия Дарителството

“КОНСТАНТИН И ПЕКА ХРИСТО ПОПОВИ”

“КОНСТАНТИН И ПЕКА ХРИСТО ПОПОВИ”

Дарител е ПЕКА КОНСТАНТИНОВА ПОПОВА (1865* – 31 авг. 1938) – учителка. Родена в Карлово, където завършва четирикласно девическо училище. През 1891 г. се омъжва за Константин Христов Попов (1861, Карлово – неизв.), завършил техническо училище в Русия, техник в Русенския и Софийския артилерийски арсенал. Останала без деца, се заема с благотворителна дейност. Почетен член на Карловското женско д-во “Възпитание”.
В памет на покойните си братя Кирчо Николов Трантеев (15 юни 1871 – 19 окт. 1916) – търговец, убит на фронта по време на Първата световна война, и Павел Николов Трантеев (15 ноем. 1875 – 27 март 1911) – художник, учител по рисуване, през есента на 1919 г. П. Попова дарява на училищното настоятелство в родния си град Карлово три къщи с двор на ул. “Васил Левски” № 23, 26 и 27. Желанието ѝ е на тяхното място да се построи Рисувален салон при Мъжката гимназия “Васил Левски”. На 5 ноем. 1919 г. училищното настоятелство приема дарението.
На 1 февр. 1938 г. П. Попова прави завещание, с което се разпорежда дву­етажната ѝ къща с двор (всичко ок. 362 кв. м) в София, ул. “Генерал Паренсов” № 19, и градина в Карлово да се продадат. От получената сума предлага да се заделят 100 хил. лв. и да се предадат на МНП за образуване на фонд на името на съпруга ѝ и на нейно име, с приходите от който да се подпомагат бедни ученици от Карлово. Други 100 хил. лв. предоставя за нуждите на Карловското женско д-во “Възпитание”. На местното Ученолюбиво д-во “Васил Левски” завещава Бухаловия хан, в който Апостола е провеждал заседания на Карловския революционен комитет. За изпълнители на завещанието определя: о.з. полк. Димитър Драмов, отец Никола, свещеник в църквата “Св. Богородица”, Асен Вълев – търговец (всички от Карлово), и о.з. ген. Сава Савов (от София).
Със заповед на МНП от 11 апр. 1940 г. е учреден фонд “Константин и Пека Христо Попови”. За негов капитал служи сумата 100 055 лв., внесена през март с.г. в БНБ – клон Карлово. От следващата година фондът започва да функционира. Лихвите се използват по предназначение – за подпомагане на бедни ученици от Карлово. Към 1 ян. 1944 г. фондът разполага с капитал от 133 992 лв., към 1 ян. 1947 – със 178 500 лв.
Фондът е закрит през 1948 г. след вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ДА–Пловдив, ф. 64 к, оп.1, а.е. 63, л. 189; ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 768, л. 163–474; оп. 4, а.е. 217, л. 1–56; а.е. 467, л. 256–260; Пашев, Г. Златна книга…, 195–202.
(K. Анчова)

Тагове

Назад