Енциклопедия Дарителството

“КОНСТАНТИНА ИЛИЕВА ПЕЙЧИНОВСКА-ВАЦОВА И ЛИРА ИЛИЕВА ПЕЙЧИНОВСКА”

“КОНСТАНТИНА ИЛИЕВА ПЕЙЧИНОВСКА-ВАЦОВА 
И ЛИРА ИЛИЕВА ПЕЙЧИНОВСКА”

Дарител е КОНСТАНТИНА ИЛИЕВА ПЕЙЧИНОВСКА, по баща ВАЦОВА (ок. 1866 – 27 март 1937) – учителка. Родена в Пирот. Завършва Първа софийска девическа гимназия, където след това е дългогодишна учителка. Умира в София.
Със завещание от 18 апр. 1936 г. К. Пейчиновска оставя къщата си в София на ул. “20 април” на Първа софийска девическа гимназия, при условие да се основе фонд на нейно и на дъщеря ѝ име. Завещанието е разгледано от учителския съвет на заседанието му от 20 апр. 1937 г., на което се решава да се приеме дарението и се основе фонд към гимназията на името “Константина Илиева Пейчиновска-Вацова и Лира Илиева Пейчиновска”. Изготвен е правилник за уредбата и управлението на фонда, приет от учителския съвет на 15 окт. 1937 г., одобрен от МНП.
Съгласно завещанието и Правилника, средствата на фонда се формират от 1/3 от посмъртната застраховка на К. Пейчиновска при МНП, 2 хил. лв. годишно, които трябва да внася братовият ѝ син Борис Сп. Вацов, и от приходите от наеми и лихвите от събраните във фонда суми. Завещаният имот се оценява на ок. 60 хил. лв.
Фондът се управлява от учителския съвет. Съгласно Правилника и волята на дарителката през първите три години след смъртта ѝ всички набрани суми се капитализират. След това годишните приходи от лихви и наеми се изразходват за поддържане на фондовата сграда – ремонти, подобрения и пр., подпомагане на безплатната трапезария за бедни ученички към гимназията. 5 % от брутните доходи се заделят за увеличаване на фонда. Ако приходът е достатъчен и учителският съвет намери за добре, средствата могат да се използват за откриване на курсове при гимназията по готварство, в които е застъпена преди всичко българската народна кухня. Фондът се задължава да постави паметник на гроба на дарителката, а всяка година на 3 юни – Деня на Св. св. Константин и Елена, гимназията, заедно с други наследници, да отслужва панихида в памет на патроните на фонда, а в безплатната трапезария да се дава обед в памет на покойната дарителка.
Капиталът на фонда е вложен в БЗКБ. Към юни 1938 г. той възлиза на 23 617 лв., към юни 1942 г. – на 35 930 лв., към юни 1943 г. – на 48 819 лв. Приходите се използват за поддръжка на имота – ремонти, осветление, отопление.
Друга данни за фонда не са открити.

ДА–София, ф. 495 к, on. 1, а.е. 10, л. 90, 103–104, 142, 147–148, 162, 182, 207; а.е. 11, л. 9, 34, 139, 176, 296; ЦДА, ф. 177 к, on. 7, а.е. 110, л. 1–19. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад