Енциклопедия Дарителството

“КОСТА ТОДОРОВ КОСЕВ”

“КОСТА ТОДОРОВ КОСЕВ”

Дарител е ТОДОР КОСЕВ ПЕТКОВ (4 февр. 1874 – неизв.) – чиновник. Роден в Провадия. Завършва Провадийското трикласно народно училище (1890). Работи като писар, секретар на мировия съдия, съдебен пристав. В периода 1910–1916 г. е директор на акционерна банка “Пчела” – клон Провадия. Избиран е за общински съветник и църковен настоятел.
Фондът е основан в памет и носи името на неговия единствен син Коста Тодоров Косев (неизв. – 7 апр. 1917). Роден в Провадия. Завършва гимназия, а след това учи в Средното техническо училище в София. Загива през Първата световна война при с. Малкоч, Тулчанско.
На 7 ноем. 1917 г. съкрушеният от тежката загуба T. К. Петков прави завещание, с което дарява 5 хил. лв. на смесената прогимназия в Провадия за основаване на фонд. Желанието му е на 7 апр. лихвите да се дават ежегодно на един от най-бедните ученици от I прогимназиален клас, за да го подпомага до завършване на III клас. Условията са ученикът да е родом от Провадия, а поведението му да е най-малко “добро”. След неговото завършване лихвите да се дават на друг ученик при същите условия. Благодетелят не желае да се дава гласност на дарението му.
На 7 дек. 1926 г. Т. Петков предоставя сумата на смесената прогимназия. Фондът е образуван на 16 дек. 1926 г. с протокол на учителския съвет. Управлява се от съвета. Капиталът му е внесен на срочно свидетелство в БПБ – клон Провадия.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 1177 к, оп. 4, а.е. 54, л. 13–15. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад