Енциклопедия Дарителството

“КРЪСТЮ ПЕТКОВ”

“КРЪСТЮ ПЕТКОВ”

Дарител е КРЪСТЮ ПЕТКОВ (неизв.) – търговец, общински съветник, жител на Варна.
С писмо от 20 март 1922 г. дарителят предоставя 10 хил. лв. на Варненското училищно настоятелство за образуването на фонд, който да служи за поддържане на безплатни ученически трапезарии в града. За увеличаване капитала на фонда благодетелят дарява полагащото му се възнаграждение като общински съветник.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на училищното настоятелство на 23 март 1922 г. Капиталът на фонда нараства и към 1 ян. 1931 г. е 21 049 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 54, л. 44–46. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад