Енциклопедия Дарителството

“КУЛА ПЕТКОВА ТОШЕВИЦА”

“КУЛА ПЕТКОВА ТОШЕВИЦА”

Дарител е ТОДОР ВЪЛКОВ (1848 – неизв.) – земевладелец, търговец. Роден в с. Скравена, Орханийско. Не получава образование, но се самообразова. През 1874 г. се премества в с. Липница, Орханийско, където създава семейна задруга. Натрупва добро състояние от производство и търговия със селскостопански стоки.
Т. Вълков дарява 50 хил. лв. за образуване на фонд, който да носи името на съпругата му Кула Петкова Тошевица (1856 – неизв.). Родена в с. Липница, Орханийско. Съгласно волята на дарителя – ежегодно лихвите на фонда да се изразходват за закупуване на учебни пособия и дрехи на бедни, трудолюбиви деца от основното училище в с. Липница.
Фондът е основан със заповед на министъра на просвещението от 18 апр. 1924 г. Управлява се от МНП. Парите са внесени на срочен влог в БНБ. Към 1 апр. 1927 г. капиталът на фонда е 57 205 лв., към 1 апр. 1933 г. – 63 643 лв., към 1 ян. 1939 г. – 75 028 лв., към 1 ян. 1944 г. – 132 182 лв., към 1 ян. 1947 г. – 148 344 лв. През 1939 и 1940 г. са закупени облигации от БДЗ (1923). От 1926 до 1941 г. лихвите са в размер от 2682 лв. до 5 хил. лв. и ежегодно се отпускат парични помощи на бедни деца от основното училище в с. Липница. На училищното настоятелство е изплатена от фонда сумата 55 168 лв. През 1939 г. част от годишната лихва е изразходвана за подпомагане на учениците от училищата в махалата Елов дол и в махалата Ръждавец.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.
Т. Вълков дарява 50 хил. лв. и за основаването на фонд на негово име (вж. “Тодор Вълков” – фонд).

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 286, л. 1–30, а.е. 329, а.е. 454. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад