Енциклопедия Дарителството

“КУНКА И КОЛЧО КОЛЕВИ”

“КУНКА И КОЛЧО КОЛЕВИ”

Дарител е КОЛЧО КОЛЕВ (6 март 1846 – 12 юни 1926) – едър земевладелец, общественик и политически деец. Роден в с. Водица, Поповско. Пръв кмет на Попово след Освобождението; окръжен съветник; народен представител (1887–1893; 1903–1908). С неговата дейност са свързани много инициативи за благоустрояването на Попово и околията му – изграждането на шосето Попово – Разград, прекарването на жп линията и пр. Умира в Попово.
Работил дълги години за родния си край, К. Колев желае да подпомогне материално благотворителните и културно-просветните организации в Попово. Като се съобразяват с неговата воля, през юни 1926 г. наследниците му подаряват на училищното настоятелство 15 хил. лв. за образуването на фонд на името на родителите си “Кунка и Колчо Колеви”. От лихвите на фонда ежегодно да се дават награди на двама ученици от Поповските училища, показали най-добър успех.
Дарението е прието от училищното настоятелство, което учредява фонд с протокол от 28 септ. 1926 г. Според правилника лихвите се отпускат ежегодно по реда на училищата – начални, прогимназия и гимназия. Фондът се управлява от училищното настоятелство. Към апр. 1931 г. капиталът му възлиза на 21 612 лв. Други данни за фонда не са открити.

◊ ◊ ◊

В изпълнение волята на К. Колев, НАСЛЕДНИЦИТЕ му правят следните дарения: за новостроящия се храм в града (10 хил. лв.), за фонд “Постройка” към Поповското читалище (10 хил. лв.). Предоставени са 5 хил. лв. за образуването на фонд “Колчо Колев” при читалищната библиотека. Лихвите трябва да се използват за годишния абонамент на две списания, третиращи въпроси от областта на търговията, земеделието и скотовъдството. Фондът е образуван на 26 юни 1926 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 58, л. 28–37; Поповски новини, № 78, 14 юни 1926.
(Д. Гоцева)

Тагове

Назад