Енциклопедия Дарителството

“ЛАЛА, ЦОНКА, ПАВЕЛ И ПЕТЪР ИВ. ГЕОРГИЕВИ”

“ЛАЛА, ЦОНКА, ПАВЕЛ И ПЕТЪР ИВ. ГЕОРГИЕВИ”

Дарител е ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ (18 авг. 1882 – неизв.) – учител. Роден в с. Ябланица, Тетевенско. Завършва средно образование в София и става учител в родното си село (1903). След успешно издържан изпит е назначен за училищен инспектор на Белослатинска (1914) и Първа Софийска учебна околия (1921). Живее в София.
Фондът е основан в памет на покойните му родственици: майка – Лала Георгиева (неизв.), съпруга Цонка Георгиева (неизв.) и брат-близнак Павел Георгиев (18 авг. 1882 – неизв.).
Израснал в голяма мизерия и завършил средното си образование в лишения, дарителят желае да подпомогне бедните деца от родното си село. На 14 ян. 1930 г. П. Георгиев прави дарение на стойност 15 хил. лв. за основаване на фонд при началното училище в с. Ябланица. Желанието на дарителя е фондът да служи за подпомагане на бедни деца с учебници или дрехи. Помощта да се разпределя в началото на всяка учебна година, а при годишното утро да се дават сведения за фонда и да се съобщава броят на наградените деца. Средствата да се съхраняват в държавно кредитно учреждение. Фондът да се управлява от учителския съвет.
Дарението е прието на 10 юни 1930 г. на съвместно заседание на учителския съвет при началното училище и училищното настоятелство. Средствата са вложени в БПБ, с. Ябланица.
Като дарител от с. Ябланица, жестът на П. Георгиев е високо оценен и му е изпратен благодарствен адрес. Благодетелят получава поздравление и от МНП, в което се изказва признателност за проявената “пожертвувателност и топла хуманност”.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 91, л. 6. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад