Енциклопедия Дарителството

“ЛАЛКА ТОДОРОВА”

“ЛАЛКА ТОДОРОВА”

Дарител е ЛАЛКА ТОМО[ВА] ТОДОРОВА (6 февр. 1850 – 11 май 1930) – учителка, общественичка. Родена в Тетевен, в семейството на видния търговец Милчо Динов. След завършване на началното си образование постъпва в девическия метох в Тетевен, основан от монахинята Варвара Николова*. Не след дълго го напуска и завършва средното си образование в Априловската гимназия, Габрово. Преди Освобождението (1878) учителства в Девическото училище в Тетевен и в основните училища в Оряхово. Известна е сред ученичките и съгражданите си като баба Лалка. Признанието и уважението на съвременниците ѝ към нея се дължат и на съпричастието ѝ към обществените движения. Отличава се с познанията си във фолклора и на просветни и революционни песни. Умира в Оряхово.
Последната воля на дарителката е да предостави 10 хил. лв. за основаване на благотворителни фондове в Тетевен и Оряхово. Сумата да бъде разпределена, както следва: по 2500 лв. за читалищата в двата града и по 2500 лв. на Тетевенската и Оряховската гимназия. Желанието на дарителката е изпълнено от дъщеря ѝ Йорданка Дикова, която внася завещаната сума по описания ред. Фонд “Лалка Тодорова” при Оряховската гимназия е образуван с протокол на учителския съвет на 13 май 1930 г. Целта му е лихвите да се използват за награда на отличил се по успех и поведение ученик или ученичка на гимназията.
Други данни за фонда, както и за останалите фондове, образувани от дарението на Лалка Тодорова, не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 96, л. 1, 7, 8; Тетевенски вести, № 104, 1 юни 1930.
(Д. Гоцева)

Тагове

Назад