Енциклопедия Дарителството

“ЛАМБУША И ПОЛКОВНИК ИВАН БОЖКОВИ ПАПУКЧИЕВИ”

“ЛАМБУША И ПОЛКОВНИК ИВАН БОЖКОВИ ПАПУКЧИЕВИ”

Дарител е о. з. полк. ИВАН БОЖКОВ ПАПУКЧИЕВ (3 ян. 1863 – неизв.) – военен. Роден в с. Свежен (Аджар), Карловско, в семейство на търговец. Учи в родното си село и в Пловдивската гимназия. Завършва Софийското военно училище (1880–1883) с офицерски чин подпоручик от пехотата. Служи във Варна до Сръбско-българската война (1885), в която участва като командир на 11. рота на 8. приморски полк. От 1908 г. с чин полков­ник командва 20. пехотен Добруджански полк и като такъв воюва в Балканските войни (1912–1913). По време на Първата световна война (1915–1918) е “офицер с особени поръчки” към MB. Кавалер на българския орден “За храброст”, германския “Железен кръст”, Австрийския кръст; награден с десет български ордена. Служи като офицер 34 години; след уволнението си живее в София. Умира в Карлово.
През 1892 г. Ив. Папукчиев се оженва за Ламбуша Кънчева (16 ноем. 1872 – 21 май 1926) – учителка. Родена в Търново. Завършва гимназия в родния си град. Получава държавна стипендия да следва в чужбина изобразително изкуство, но за да подпомогне разореното си семейство, се отказва и става учителка в Старозагорската девическа гимназия. По-късно се посвещава на семейството и двете си деца. Развива обществена и благотворителна дейност. Умира в София.
Десет години след смъртта ѝ, на 7 септ. 1936 г. полк. Ив. Папукчиев дарява на МНП сумата 40 хил. лв. за образуване на фонд, който да носи неговото и на съпругата му име “Ламбуша и полковник Иван Божкови Папукчиеви”. Желанието му е фондът да се управлява от Министерството, а приходите да се превеждат на началното училище и прогимназията в родното му село. Лихвите да се капитализират до нарастване на капитала до 50 хил. лв., след което с тях да се закупуват “учебници и учебни помагала, дрехи и обуща и др. на крайно бедни и добри деца, деца на родители добри българи”, ученици от началното училище и прогимназията в с. Свежен, Карловска околия. Предимство се дава на деца сираци от войните.
Фондът е създаден на 9 септ. 1936 със заповед на МНП. Включен е в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Капиталът е внесен в БЗКБ. Лихвите, възлизащи на 2–3 хил. лв., се изпращат на училищното настоятелство в с. Свежен и се използват по предназначение. През учебната 1942/1943 г. са подпомогнати 32 деца с учебни помагала на стойност 2200 лв. Капиталът на фонда към 1 ян. 1948 г. възлиза на 58 хил. лв. и е ликвидиран с вливането му в държавния бюджет.

◊ ◊ ◊

Ив. Б. Папукчиев дарява на общината три дворни места в центъра на с. Аджар (Свежен) с размер 588 кв. м, като на първите две места да се съградят детско игрище и опитно поле, а на третото – часовникова кула. Волята на дарителя е изпълнена и досега в центъра на селото има часовникова кула.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 2; а.е. 218, л. 1–28; оп. 7, а.е. 121, л. 107, 183.
(М. Тодоракова)

Тагове

Назад