Енциклопедия Дарителството

“ЛАЗАР ТРИФКОВИЧ”

“ЛАЗАР ТРИФКОВИЧ”

Дарител е ЛАЗАР ТРИФКОВИЧ (13 март 1824 – 22 апр. 1890) – търговец, фабрикант. Роден в Землин, Австрия; по произход сърбин. Учи в Землин. От 1854 г. развива самостоятелна търговия в Белград. Благодетел на сръбски книжовници и ученици. Жена му и шестте му деца умират преди него. Към 1880 г. се преселва в България. Притежател на пивоварна фабрика в с. Павлово, Софийско (дн. квартал на София). Умира в София, погребан в Белград.
На 16 апр. 1890 г., няколко дни преди смъртта си, Л. Трифкович дарява в знак на признателност към българското правителство за оказаното гостоприемство 1/3 част от пивоварната си. Желанието му е от продажбата на тази част да се образува фонд на негово име, от доходите на който да се отпускат стипендии на бедни студенти във Висшето училище. Управлението на фонда предоставя на българското правителство, респ. на МНП. Съгласно волята на дарителя, всяка година на 8 ноември трябва да се прави помен и да се публикува отчет за състоянието на фонда.
Към 1 ян. 1911 г. капиталът възлиза на 116 500 лв. с годишен доход 5825 лв., към 1 ян. 1933 г. – 688 929 лв., към 1 ян. 1939 г. – 881 362 лв., към 1 ян. 1944 г. – 997 259 лв., към 1 ян. 1947 г. – 1 108 754 лв.
От приходите на фонда ежегодно се осигуряват стипендии на студенти в СУ. Например през 1915 г. се дават стипендии по 1200 лв. на Н. Маркова, Ст. Георгиев и И. Станчев; през 1918 г. – на П. Пенева, Ел. Иванова и др. През 1938 г. от фонда са изразходвани 28 300 лв. През същата година е обявен конкурс за три стипендии по 1000 лв. месечно на студент по: ветеринарна медицина, медицина и математика. През 1939 г. са изразходвани 40 хил. лв. и е обявена една стипендия на студент по математика; през 1941 г. са изплатени стипендии за 60 хил. лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 89, л. 4, 43, 59, 223 и др.; а.е. 601, л. 93; оп. 2, а.е. 874, л. 70–71; оп. 4, а.е. 52, л. 3; а.е. 222, л. 1–7; а.е. 409, л. 1–36; ДВ, № 153, 1938; № 166, 1939. Йорданов, В. Дарители…, 168–170, 257; Дн. на XXV ОНС, Ill р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 7. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад