Енциклопедия Дарителството

“ЛУКРЕЦИЯ И БОРИС СЕМЕРДЖИЕВИ”

“ЛУКРЕЦИЯ И БОРИС СЕМЕРДЖИЕВИ”

Дарител е ЛУКРЕЦИЯ (ПЕТИШЕВА) СЕМЕРДЖИЕВА (неизв.) – медицинска сестра. Родена в Болград (Бесарабия). Първоначалното си образование завършва в Първа софийска девическа гимназия. Учи във Френския колеж в София, след което завършва сестринското училище на Българското д-во “Червен кръст”. След няколко години сестринска служба заминава за Париж, където завършва Ecole d’Accouchement de la Maternité de Paris. През 1915 г. встъпва в брак c Борис Семерджиев (1885 – 29 март 1940) – военен, подполковник. Роден в Русе. Начално образование получава в родния си град. Завършва Военната гимназия в гр. Воронеж (Русия) и двегодишен курс във Военно-инженерното училище в същия град. През 1907 г. се завръща в София и постъпва в Първа пионерна дружина в София. Участва в Балканските войни (1912–1913) и в Първата световна война (1915–1918). През 1922 г. се включва в организацията по създаването на жп училище в София. Член е на Радикалната партия и кореспондент на в. “Радикал”. Умира в София.
На 28 март 1941 г. Лукреция Семерджиева внася сумата 70 хил. лв. в БЗКБ за образуването на фонд “Лукреция и Борис Семерджиеви” при Българска академия на науките и изкуствата. Волята на дарителката е след като сумата се капитализира до 100 хил. лв. и приходът достигне 5 хил. лв., Академията да даде премия за научен труд по физико-математически науки, написан, с предпочитание, от военно лице. С 1/4 от прихода на фонда да се дава отличителна значка на милосърдна сестра, показала през този период качества на човеколюбие и грижи към ближния. Видът и формата на тази значка да се определят от Българското д-во “Червен кръст”.
Фондът се образува на 28 юни 1941 г. на заседание на УС на Академията.
Лукреция Семерджиева приживе прави и други дарения: един имот на стойност 750 хил. лв. за образуване на фонд “Сестра Лукреция Петишева” – за издържане и лекуване на болни и бедни хора, сумата от 100 хил. лв. – за образуване на фонд “Капитан Юлиан Петишев” в памет на загиналия си брат край с. Черна и погребан в Прилеп през 1917 г.
Други данни за фонда не са открити.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1196. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад