Енциклопедия Дарителството

“ЛЮБОМИР ИЛИОНОВ СТАМБОЛИЕВ”

“ЛЮБОМИР ИЛИОНОВ СТАМБОЛИЕВ”

Дарител е семейство СТАМБОЛИЕВИ (вж. “Братя Тоно и Илион Стамболиеви” – фонд).
На 20 март 1924 г. те уведомяват пазарджишкото ч-ще “Виделина” за намерението си да предоставят 50 хил. лв. за образуване на фонд с културно-просветни цели в памет на починалия си син и племенник Любомир Илионов Стамболиев (дек. 1908 – 23 февр. 1924) – ученик във II клас на Мъжката гимназия. Първоначално внасят 30 хил. лв., вложени в срочно свидетелство в БЗБ – клон Пазарджик. На следващата година конкретизират предназначението на фонда – читалището да организира ежегодно беседи по “въпросите за физическото възпитание на човека” и специално на тема “Хигиена и правила на спорта”, а с лихвите от капитала да изплаща възнаграждение на лекторите. Приходите за 1925 г. са за изработване на портрети на Илион Стамболиев и сина му Любомир.
Поради настъпилата стопанска криза, на 27 март 1926 г. семейството обявява невъзможността си да внесе остатъка от сумата и променя предназначението на фонда – лихвите да се използват за закупуване на книги, с които да се създаде библиотечен шкаф на името на Л. Стамболиев.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–Пазарджик, ф. 393 к, оп. 1, а.е. 147, л. 22–24; Год. на Т.-Пазарджишкото българско ч-ще “Виделина” за 1924–1925 г. Т.-Пазарджик, 1925, с. 4, 8, 13; Отчет на Т.-Пазарджишкото българско ч-ще “Виделина” за 1930 г. Т.-Пазарджик, 1931, с. 4. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад