Енциклопедия Дарителството

“МЕЛЕТИЙ ЙЕРОМОНАХ ЗОГРАФСКИ”

“МЕЛЕТИЙ ЙЕРОМОНАХ ЗОГРАФСКИ”

Дарител е йеромонах МЕЛЕТИЙ (неизв.) от Зографския славянобългарски манастир в Св. гора (Атон).
В писмо от 3 апр. 1930 г. йеромонах Мелетий изказва желанието си да дари средства за създаване на благотворителен фонд към МНП, от лихвите на който да се издържа “един сляп в Софийския институт за слепи и един недъгав в старческия приют “Филаретова” в София”. В изпълнение на молбата му, със заповед от 26 апр. 1930 г. на министъра на народното просвещение към Министерството е основан фонд “Монах Светогорски”. По искане на дарителя, изказано в писмо от 19 май 1930 г. до д-р Б. Каролев, е издадена допълнителна заповед от 10 юни с.г., с която наименованието на фонда е променено на “Мелетий йеромонах Зографски”.
За капитал служи преведената чрез БТБ сума 59 420 лв.*, внесена в срочно свидетелство. Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. През следващите години средствата се държат и в текущи сметки в БЗКБ и БНБ, през 1937, 1938 и 1946 г. са закупени облигации. Капиталът нараства от лихвите, като към 1 ян. 1933 г. възлиза на 68 527 лв., към 1 ян. 1935 г. – на 73 676 лв., към 1 ян. 1939 – на 99 444,18 лв., към 1 ян. 1944 – на 179 506 лв., към 1 ян. 1948 сумата достига 223 хил. лв., вложени в 330 облигации по 500 лв. от БДЗ (1923) и 68 облигации по 1000 лв. от Заема на свободата. Липсват сведения за използване на приходите по предназначение.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 3; а.е. 245, л. 1–32; а.е. 486, л. 135–136; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 8; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 149. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад