Енциклопедия Дарителството

“МАГДАЛИНА И ХРИСТО А. ГАНЕВИ”

“МАГДАЛИНА И ХРИСТО А. ГАНЕВИ”

Дарител е ХРИСТО АНГЕЛОВ ГАНЕВ (20 февр. 1873 г. – неизв.) – учител. Роден в гр. Бяла, Русенско.
Фондът е основан за увековечаване паметта на покойната му съпруга Магдалина Христова Ганева (неизв.) и нему, като дългогодишни учители в гр. Бяла. Вече пенсионер, дарителят продължава да се интересува от учебното дело. Желаейки да подпомогне и поощри любовта към знанието у младото поколение, на 5 окт. 1927 г. той предоставя сумата 10 хил. лв. на училищното настоятелство в Бяла за основаване на фонд. Волята на дарителя е от лихвите на капитала да се подпомагат ежегодно отличилите се по успех и поведение ученици от началното у-ще “П. Р. Славейков” и от прогимназията “Отец Паисий” в града. От наградата да се ползват по едно дете от I до IV отделение на двете училища и един ученик, завършващ III прогимназиален клас. Наградените ученици да получават пари, дрехи, обувки, книги или списания с народополезно съдържание, с предпочитание към книгите.
Фондът е образуван от училищното настоятелство на Бяла на 19 окт. 1927 г. Капиталът му е вложен на срочен влог в местния клон на БЗБК. Управлява се от училищното настоятелство. Правилникът е приет на 22 февр. 1940 г. и утвърден от МНП на 30 март с.г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 55, л. 16. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад