Енциклопедия Дарителството

“МАКЕДОНСКИ БЕЖАНЦИ”

“МАКЕДОНСКИ БЕЖАНЦИ”

Фондът е образуван по решение на Св. синод. С окръжно от 6 ноем. 1902 г. Св. синод поканва ЕПАРХИЙСКИТЕ ДУХОВНИ СЪВЕТИ да разпоредят събирането чрез дискос в църквите и манастирите на помощи за бежанците от Македония. През 1903–1905 г. по този начин са събрани 21 067 лв. Други 26 697 лв. постъпват като помощ от дружества. През 1903–1905 г. фондът отпуска помощи за македонските бежанци в размер на 37 050 лв. Управлява се от Св. синод.
В края на 1905 г. фондът е трансформиран в нов под името “Св. св. Кирил и Методий” с капитал – остатъка от средствата в размер на 11 076 лв. Продължава да се управлява от Св. синод. Целта му е да подпомогне възстановяването на разрушените и ограбени църкви в Македония и Одринска Тракия. За периода от 1906 до 1918 г. от него са отпуснати 10 780 лв. за помощи на бедни църкви, за купуване на църковна утвар, на богослужебни книги, одежди и пр. Към 1 ян. 1917 г. капиталът му възлиза на 7450 лв., към 1 ян. 1926 г. – на 8257 лв. Преценявайки обстановката в Македония и Одринска Тракия след Първата световна война и размера на средствата, с които разполага, през 1926 г. Св. синод взема решение за закриване на фонда. Капиталът му е присъединен към фонд “Общоцърковни нужди”.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 84, л. 17; ф. 10 к, оп. 1, а.е. 30, л. 20: ЦИАИ, ф. 2, оп. 106, а.е. 164, л. 17–18. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад