Енциклопедия Дарителството

“МАКЕДОНСКО ГУБЕРНАТОРСТВО”

“МАКЕДОНСКО ГУБЕРНАТОРСТВО”

Фондът се създава по инициатива на МАКЕДОНСКОТО ВОЕННО ГУБЕРНАТОРСТВО. Със заповед на губернатора от август 1913 г. с благотворителна цел започват да се събират по 500 лв. от търговците за всеки вагон с продоволствени стоки, отпускан от Продоволствената комисия. Натрупаните средства трябва да служат за образуване на фонд, с който да се изгради и поддържа сиропиталище в Серес или за стипендии на бедни ученици. Тъй като след Балканските войни (1912–1913) градът остава извън пределите на България, на 28 авг. 1913 г. македонският военен губернатор предоставя на МНП сумата 66 479 лв., внесена на безсрочен влог в БНБ. На 16 дек. с.г. със заповед на министъра на просвещението се образува фонд “Македонско губернаторство”, от лихвите на който да се дават стипендии за средно образование на бедни българи от Македония. Управлява се от МНП и е включен във фонд “Завещатели и дарители”.
След Първата световна война към основния капитал на фонда се прибавят суми от различни благотворителни дейности в Македония. Към 1 апр. 1922 г. фондът разполага вече със 143 282 лв., към 1 юли 1930 г. нараства на 374 628 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 556 807 лв., към 1 ян. 1946 г. – на 818 131 лв. Със Закона за стипендии и временни помощи за добиване на средно образование от бедни ученици (българи от Македония) в Царство България от 1915 г. от фонда започват да се отпускат средно по 8 стипендии годишно на ученици от средните училища в цялата страна: Г. Джумая, Неврокоп, София, Самоков, Видин, Ст. Загора, Плевен и др. Между стипендиантите са: Тодора Стойкова (Пловдив), Борис Икономов, Василка Наумова, София Аяделева, Димитър Чкатров, Никола Гулев, Надежда Бърдарева (София), Драгана Мартинова (Ст. Загора) и мн.др.
Размерът на стипендиите е между 600 лв. (до 1919) и 1440 лв. (след 1921). През учебната 1926/1927 г. за стипендии и помощи са отпуснати 13 300 лв., през 1934/1935 г. – 24 хил. лв., от януари до юни 1939 г. – 62 хил. лв.
Със заповед на МНП от 27 март 1947 г. фондът е закрит, а средствата се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 601, л. 26–88; а.е. 247, л. 1–2; оп. 4, а.е. 420, л. 1–30; а.е. 491, л. 27; Пашев, Г. Златна книга…, 154–155. (В. Николова)

Тагове

Назад