Енциклопедия Дарителството

“МАРА В. ДАСКАЛОВА”

“МАРА В. ДАСКАЛОВА”

Дарител е ВЪЛЧО ТОДОРОВ ДАСКАЛОВ (неизв.) – учител.
Фондът е основан за увековечаване паметта на покойната му съпруга Мара В. Даскалова, родена Николова Стоянова (неизв.) – учителка. Дългогодишна преподавателка в основното училище в с. Храброво, Провадийско.
На 10 май 1941 г. В. Даскалов прави дарение на стойност 20 хил. лв. на Смесената гимназия в Провадия. Волята на дарителя е със сумата 12 500 лв. да се основе фонд, а с останалите 7500 лв. да се закупи копринено бродирано знаме, което да бъде осветено на 24 май – празника на светите братя Кирил и Методий. От лихвите на фонда всяка година да се дават помощи на беден ученик с примерно поведение и много добър успех. Ученикът да е родом от с. Храброво и да е жител на селото, а ако няма такъв – на Провадия.
Фондът е учреден от учителския съвет при Смесената гимназия в Провадия на 20 май 1941 г., а правилникът му е приет на 10 юли с.г. На 10 септ. 1941 г. дарителят увеличава капитала на фонда със сумата 7500 лв., предвидена първоначално за закупуване на знаме. На 23 септ. е коригиран правилникът на фонда, който МНП утвърждава на 23 дек. 1941 г. Фондът се управлява от учителския съвет. Правилникът предвижда лихвите да се изразходват за закупуване на облекло и обувки или помощта да се дава в пари, като наградата започне да се връчва след края на първия учебен срок на учебната 1942/1943 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 160, л. 411–423. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад