Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ ДОНЧЕВА МИЛЕНОВА И ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДОНЧЕВ”

“МАРИЯ ДОНЧЕВА МИЛЕНОВА И ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДОНЧЕВ”

Дарител е СТОЯН ДОНЧЕВ МИЛЕНОВ (1875 – неизв.) – юрист. Роден в с. Долна Секирна, Брезнишко, в бедно семейство. Основно образование получава в родното си село, след което учи в Брезник и София. Успоредно с това, за да се издържа, а и за да подпомага семейството си, работи като писар. Завършва гимназия в Русе. Записва право в СУ, но поради липса на средства на няколко пъти прекъсва, става чиновник и със спестените пари след дълги митарства успява да довърши следването си в Загреб. Бил е мирови съдия в Кюстендил и в други градове. След пенсионирането си е адвокат в София.
Безбройните несгоди, които среща в живота, го подтикват да насърчи просветното дело в родното си село. По негова инициатива там е построена прогимназия. На 23 юли 1943 г. уведомява министъра на просвещението, че дарява 20 хил. лв. за образуване на фонд при Министерството на името и в памет на покойната му майка Мария Дончева Миленова (1845–1908) и единствения му син Георги Стоянов Дончев (1905–1930). Годишните приходи са за закупуване учебници на най-бедни, най-добри по успех и с примерно поведение ученици от основното училище в с. Долна Секирна, “българи, синове на благонадеждни родители и радетели за благоденствието на страната”, родени в селото. Подбора на подпомаганите ученици възлага на учителските съвети при прогимназията и началното училище. В края на всяка учебна година предоставените учебници се връщат, за да се дадат в началото на следващата на други ученици, а завършващите III клас ги задържат като награда за постигнатия успех. Ако ученикът покаже слаб успех или лошо поведение, учебниците му се отнемат. Както сам дарителят споделя, “с учредяването на фонда искам на обърша малко сълзи на ония, които страдат подобно на мен в детските и юношеските години”.
Фондът е създаден със заповед от 28 юли 1943 г. на МНП, което поема управлението му. Данни за неговото разходване липсват и по всяка вероятност годишните приходи се капитализират. Към 31 дек. 1944 г. той възлиза на 24 553 лв., а към 1 ян. 1947 г. – на 31 807 лв.
Ликвидиран е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 235, л. 1–15; а.е. 463, л. 87–89. (К. Анчова)

Тагове

Назад