Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ ГЕНКОВА”

“МАРИЯ ГЕНКОВА”

Дарител е МАРИЯ ГЕНКОВА ЦОЧЕВА (26 септ. 1876 – 15 авг. 1939) – учителка. Родена в Карлово. Баща ѝ е убит по време на Руско-турската освободителна война (1877–1878). Отгледана и издържана от брат си Васил Генков (вж. “Еленка д-р В. Генкова” – фонд). Тя завършва Девическата гимназия в София и става учителка в основните училища в столицата. Умира в София.
Със завещание от 10 ноем. 1938 г. М. Генкова оставя сумата 50 хил. лв. за фонд “Бедни студенти”. След нейната смърт в изпълнение на волята ѝ нейният племенник и изпълнител на завещанието Стефан Димитров превежда сумата на МНП за образуване на благотворителен фонд за издръжка на бедни даровити студенти, който да носи нейното име.
Фондът “Мария Генкова” е основан със заповед на МНП от 11 май 1940 г. Депозираната в БЗКБ сума е прехвърлена в БНБ в сметката на фондове “Завещатели и дарители” при Министерството. През същата година капиталът е вложен в облигации от БДЗ (1923) и към 1 ян. 1942 г. достига 76 хил. лв., към 1 ян. 1944 г. – 87 271 лв., към 1 ян. 1948 г. – 100 хил. лв. През 1947 г. са отпуснати помощи в размер на 3500 лв. за СУ. Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

◊ ◊ ◊

Със завещанието си М. ГЕНКОВА оставя и 50 хил. лв. на Карловското женско дружество за издръжка на бедни карловски момичета, които получават образование в стопански училища.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 3; а.е. 232, л. 1–25; а.е. 467; Дн. на XXV OHC, Ill р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 8. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад