Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ И ГЕОРГИ БЛАГОЕВИ”

“МАРИЯ И ГЕОРГИ БЛАГОЕВИ”

ФОНДОВЕ

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 242, л. 1–30; а.е. 456, л. 15–20; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 7. (К. Анчова)

Тагове

Назад