Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ И СИМЕОН ЦЕКОВИ”

“МАРИЯ И СИМЕОН ЦЕКОВИ”

Дарител е МАРИЯ СИМЕОНОВА ЦЕКОВА (неизв.). Родена в Етрополе. На 2 ноем. 1937 г. М. Цекова изпълнява предсмъртното желание на съпруга си СИМЕОН ЦЕКОВ УРЧОВ (1849–1918) – търговец от Етрополе. За да увековечи неговата памет, дарява 10 хил. лв. на прогимназията “Екзарх Йосиф” в Етрополе за образуването на фонд “Мария и Симеон Цекови”.
Волята на дарителката е от лихвите на фонда да се подпомагат бедни ученици с учебни пособия, помагала и книги, които да се раздават ежегодно, и то предимно на ученици от III прогимназиален клас.
Учителският съвет приема дарението и образува фонда на 12 ноем. 1937 г. Неговият правилник е приет на 23 ноем. 1937 г. и утвърден от МНП на 17 февр. 1938 г. Според него капиталът на фонда се влага в облигации или в ценни книжа от БДЗ, съхранени в БНБ, а лихвите се прехвърлят на текуща лихвена сметка в БЗКБ.
През 1948 г. е закрит с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 238, л. 1–12. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад