Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ И ЮРДАН АП. ГЕНОВИ”

“МАРИЯ И ЮРДАН АП. ГЕНОВИ”

Дарител е ЮРДАН АЛЕКОВ ГЕНОВ (19 юли 1873 – 23 юли 1937) – икономист. Роден в Свищов. Завършва Търговската гимназия в Свищов и Висшата търговска академия в Анверс (Антверпен), Белгия. Служител и директор (1904) на БЗБ – клон Сливен. Основава първата българска фабрика за консерви “Братя Ал. Генови”. Работи дълги години като директор на въжарската фабрика “Д. Гоцева Арнаудов и &” в Пловдив. През 1903 г. се оженва за Мария Арнаудова. Умира в Пловдив.
Със завещанието си от 5 юли 1927 г. Ю. Генов натоварва съпругата си Мария Генова в качеството ѝ на универсална наследница, след неговата смърт да внесе сумата 100 хил. лв. на БАН за образуването на фонд “Мария и Юрдан Генови”. На 19 юли 1940 г. тя изпълнява волята на съпруга си и внася определената сума. Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се дава ежегодна премия на автори, написали най-добрите статии или отделни брошури за културния и стопанския напредък на България.
На 19 септ. 1940 г. УС на БАН приема дарението, основава фонда и внася сумата на срочен влог за 5 години в БЗКБ. През 1945 г. с лихвите от фонда е награден с 10 хил. лв. редакторът на сп. “Кооперативно право” Никола Ив. Кънев за труда му “Кооперативно обработване на земята”. Други награди не са давани.
Към 1 ян. 1945 г. фондът има капитал 112 927 лв., към 1 ян. 1947 г. – 130 030 лв. Последните данни за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато той възлиза на 125 212 лв.
Други данни за фонда не са открити.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1117, л. 1–18; а.е. 1125, л. 97. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад