Енциклопедия Дарителството

“МАРИЙКА И ПАНАЙОТ БЕЛЧЕВИ” – ФОНДОВЕ

“МАРИЙКА И ПАНАЙОТ БЕЛЧЕВИ” – ФОНДОВЕ

Дарители са съпрузите МАРИЙКА И ПАНАЙОТ БЕЛЧЕВИ.
МАРИЙКА БЕЛЧЕВА (2 май 1869 – неизв.) е родена в Калофер. На 7-годишна възраст остава без баща. По време на Руско-турската война (1877–1878), бягайки от турците, заедно с майка си напуска града. По пътя майка ѝ умира, а тя се установява в Търново, където е осиновена.
ПАНАЙОТ МИНЧЕВ БЕЛЧЕВ (6 авг. 1855 – 28 апр. 1910) – занаятчия и търговец, общественик. Роден в Търново. Учи в Търновското основно училище, но поради липса на средства прекъсва. Става съдружник на своя баща и на брат си Стефан в основаното от тях дружество за изработване на медни изделия и търговия с бакър. Бързо се замогва. Умира в Търново.
М. и П. Белчеви са благодетели на различни културни и просветни институции в Търново. Оставят на ч-ще “Надежда” 20 хил. зл. лв. (в ценни книжа), на д-во “Св. Иван Милостиви” – 500 зл. лв. След смъртта на съпруга си М. Белчева дарява 1000 зл. лв. за ремонт на църквата “Св. св. Кирил и Методий”, 200 зл. лв. на д-во “Здравец” и др. За благотворителната си дейност е провъзгласена за почетен член на Женското благотворително д-во “Радост” и на д-во “Здравец”.
В изпълнение желанието на покойния си съпруг в началото на юни 1910 г. М. Белчева предоставя на МНП държавни ценни книжа, с които при Министерството са образувани два фонда на тяхно име.

ФОНД № 1 “МАРИЙКА И ПАНАЙОТ БЕЛЧЕВИ”
(при МНП)

Фондът е учреден със заповед на МНП от 9 юни 1910 г. и се управлява от него. Началният му капитал е 5 хил. зл.лв. Лихвите от него са за подпомагане на основаното от Женското благотворително д-во “Радост” Стопанско училище “Трудолюбие” в Търново. Към 30 юни 1930 г. той възлиза на 8472 лв., към 1 септ. 1933 г. – на 8393 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 16 219 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 21 407 лв., към 1 ян. 1946 г. – на 21 984 лв. Лихвите се използват в съответствие с волята на дарителите.

ФОНД № 2 “МАРИЙКА И ПАНАЙОТ БЕЛЧЕВИ”
(при МНП)

Фондът има капитал от 2 хил. зл. лв. и е учреден със заповед на МНП от 10 юни 1910 г. Лихвите от него следва да се изпращат на директора на Държавната мъжка гимназия “Св. Кирил” в Търново и да служат за издръжката на безплатната ученическа трапезария при същата гимназия. Управлява се от МНП. Към 30 юни 1930 г. фондът разполага с 4474 лв., към 1 апр. 1934 г. – с 6723 лв., към 1 ян. 1939 г. – с 12 113 лв., към 1 ян. 1944 г. – с 15 573 лв., към 1 ян. 1946 г. – със 17 187 лв. Лихвите по него се използват за закупуване на продукти за трапезарията.
Със заповед на МНП от 27 март 1947 г. двата фонда “Марийка и Панайот Белчеви” се обединяват в един. През 1948 г. той се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 601, л. 25; оп. 4, а.е. 234, л. 1–45; а.е. 418, л. 1–27; а.е. 419, л. 1–27; Пашев, Г. Златна книга…, 355–356; Дарителството във Великотърновския край. В. Търново, 2000, с. 73, 177, 243, 267. (К. Анчова)

Тагове

Назад