Енциклопедия Дарителството

“МАРКО Н. НЕМСКИ”

“МАРКО Н. НЕМСКИ”

Дарител е МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДРЯНОВСКА (ян. 1868 – ок. 1940) – домакиня, общественичка (вж. “Стоянка Дряновска” – фонд).
М. Дряновска дарява 10 хил. лв. в памет на покойния си брат Марко Николов Немски за основаване на благотворителен фонд на негово име.
Волята на дарителката е, след като фондът нарасне на 25 хил. лв., лихвите му ежегодно да се отпускат на директора на прогимназията в с. Пордим, Плевенско, за подпомагане на бедни ученици.
Фондът е учреден със заповед на МНП на 2 юли 1943 г. Към 1 ян. 1944 г. капиталът му е 10 хил. лв. и приход 400 лв., на 1 ян. 1948 г. – 28 хил. лв. Закрива се с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет през 1948 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 226, л. 1–8. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад