Енциклопедия Дарителството

“МАЙОР ГЕОРГИ Д-Р КУТЕВ”

“МАЙОР ГЕОРГИ Д-Р КУТЕВ”

Дарител е ЕКАТЕРИНА Д-Р КУТЕВА (неизв.) от Сливен.
В памет на покойния си син майор Георги д-р Кутев, бивш шеф на канцеларията при Софийския военен областен съд, на 28 февр. 1940 г. тя дарява на Мъжката гимназия “Д. П. Чинтулов” в Сливен 10 хил. лв. за образуване на благотворителен фонд.
В съответствие с изискванията на МНП, комисия от гимназията изработва правилник за управление на фонда, приет от учителския съвет на 7 май 1940 г. Влиза в сила с утвърждаването му от Министерството на 23 май с.г. Капиталът на фонда се формира от дарената сума, неизразходваните средства до края на всяка учебна година и други непредвидени приходи. Средствата се влагат в облигации от БДЗ или ценни книжа, гарантирани от държавата, съхраняват се в БНБ, а лихвите се прехвърлят на текуща лихвена сметка в БЗКБ. Фондът се управлява от учителския съвет, който изразходва годишните лихви по бюджет, утвърден от МНП; счетоводството се води от секретар-счетоводителя на гимназията под контрола на съвета и директора. В съответствие с волята на дарителката, фондът е учреден с цел да се подпомага “един добър, беден, примерен (българин) ученик”, който се избира “на основание средната аритметична бележка от незакръглените бележки на I и II срок на учебната година и материалното положение и се одобрява от учителския съвет”. При повече кандидати с еднакъв успех се тегли жребий. Помощта се обявява всяка година на 6 май.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 150, л, 186–198; Изток (Сливен), № 272, 26 май 1940. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад