Енциклопедия Дарителството

“МИХАИЛ А. БАСАРОВ”

“МИХАИЛ А. БАСАРОВ”

Дарител е МИХАИЛ АНАСТАСОВ БАСАРОВ (неизв.) – търговец на вълнени платове в София. Роден в Трън. Дългогодишен търговски представител на заводите за вълнени платове “Беров и Хоринек”. Почетен член на д-во “Руй” в София.
На 21 февр. 1941 г. дарява на Смесената гимназия “Александър I” в Трън 20 хил. лв. за образуване към нея на фонд на негово име. Годишните приходи са за подпомагане на един измежду “бедните, примерни и способни ученици” от IV до VIII клас на гимназията. В случай че тя бъде закрита, препоръчва фондът да бъде прехвърлен на основното училище в Трън.
Дейността на фонда е регламентирана с правилник, приет от учителския съвет при гимназията на 5 септ. 1941 г. и утвърден от МНП на 6 ноем. с.г. Съгласно правилника, управлението се поема от учителския съвет, който определя ученика и размера на помощта, която да получава всяка година.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 153, л. 348–359; Сб. Трънски край…, с. 602.
(К. Анчова)

Тагове

Назад