Енциклопедия Дарителството

“МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОИЦЕВ”

“МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОИЦЕВ”

Дарител е МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОИЦЕВ (25 септ. 1872 – неизв.) – зъболекар. Роден в Пловдив. Има държавни и правителствени награди: “Усърдие”, “Чест и вярност”, кръст за отлична служба “Св. Александър” VI степен и др.
Дарява два магазина (7:3,80 м) и трети магазин (3:3,80 м), оценени приблизително на 200 хил. лв., и 69 кв. м дворно място на стойност 77 хил. лв.
Волята на дарителя е от приходите или продажбата им да се образува фонд на негово име при Пловдивската девическа гимназия. От лихвите на фонда да се подпомагат бедни и трудолюбиви ученички.
През 1938 г. фондът “Михаил Стоицев” фигурира в сведенията за дарителите на Пловдивската девическа гимназия, изпратени от училищното настоятелство до МНП.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4; а.е. 89; оп. 7, а.е. 121, л. 29. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад