Енциклопедия Дарителството

“МИЛКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА”

“МИЛКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА”

Дарители са ГЕОРГИ НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ (22 март 1886 – неизв.) – търговец, роден в Търново, и съпругата му МАРА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА (14 авг. 1896 – неизв.) – домакиня, родена в Плевен.
С писмо от 22 ян. 1942 г. Г. и М. Бояджиеви съобщават на директора на Търновската девическа гимназия “Митрополит Климент” за решението си да основат благотворителен фонд на името на трагично загиналата на 28 дек. 1941 г. тяхна единствена дъщеря Милка, възпитаничка на гимназията. За целта даряват 100 хил. лв.
На 6 февр. 1942 г. учителският съвет приема дарението, изработва правилник за управлението на фонд “Милка Георгиева Бояджиева”, одобрен от МНП на 26 март с.г. Съгласно волята на дарителите част от лихвите (до 50 %) се използват за осигуряване на обяд за бедни ученички всяка година в деня на смъртта на дъщеря им – 28 дек. Останалата част от приходите се дават по избор на учителския съвет като награда в края на учебната година на “най-бедната ученичка, родом от Търново, от последния клас на гимназията (VIII), с примерно поведение и най-висок успех по предмета математика”. В съответствие с изискванията на Правилника за благотворителните фондове при МНП и подведомствените му учреждения капиталът на фонда се влага в облигации от БДЗ или в ценни книжа, гарантирани от държавата и съхранявани в БНБ, а лихвите – в текуща лихвена сметка в БЗКБ. Счетоводството на фонда се води от секретар-счетоводителя на гимназията, който се отчита пред учителския съвет.
Други данни за фонда не са открити.

◊ ◊ ◊

По повод смъртта на дъщеря им Г. и М. БОЯДЖИЕВИ правят дарение от 20 хил. лв. за образуване на фонд при В.-Търновското женско благотворително д-во “Радост” и 5 хил. лв. на енорийската църква “Св. Цар Борис”.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 167, л. 1–13; Общински в. “В. Търново”, № 2, 25 февр. 1924; № 4, 25 март 1924; Развитие, № 7, 7 март 1942. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад