Енциклопедия Дарителството

“МИЛКА МИХ. НИЧЕВА”

“МИЛКА МИХ. НИЧЕВА”

Дарител е МИХАИЛ М. НИЧЕВ (неизв.).
М. Ничев създава фонда в памет на починалата си съпруга Милка Мих. Ничева, по баща Лазарова (8 март 1893 – 11 ноем. 1918) – учителка. Родена в Тетевен. Завършва педагогическо училище в Шумен; учителства в с. Селановци, Оряховско, и в Оряхово.
С писмо от 28 ноем. 1918 г. М. Ничев изпраща до министъра на народното просвещение 5 хил. лв. с молба да бъде образуван към МНП фонд на името на съпругата му. Приходите от него са предназначени за даване награда в края на всяка учебна година на беден ученик от IV отделение на Оряховското основно у-ще “Св. св. Кирил и Методий”. Наградените се избират от учителския съвет чрез конкурс.
Фондът “Милка Мих. Ничева” е създаден със заповед на МНП от 6 дек. 1918 г. и е вписан в бюджета на обединения фонд “Завещатели и дарители” при МНП. Капиталът е вложен в облигации и текущи сметки в БЗКБ и БНБ и нараства от инкасирани купони и лихви. Към 1 ян. 1931 г. възлиза на 7247 лв., към 1 ян. 1935 г. – на 7390 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 10 029 лв., към 1 ян. 1942 г. – на 12 209 лв., и към 1 ян. 1948 г. – на 16 300 лв. Приходите се използват по предназначение. МНП изпраща на Оряховското основно училище през 1924 г. 250 лв., 1926 г. – 299 лв., 1927 г. – 313 лв., 1928 г. – 367 лв., 1930 г. – 410 лв., и 1933–1935 г. – по 400 лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 52, л. 4; а.е. 455, л. 60–70; а.е. 486, л. 59–60; Пашев, Г. Златна книга…, 468–469; Тетевенски вести, № 64–20, 20 февр. 1928.
(М. Тодоракова)

Тагове

Назад