Енциклопедия Дарителството

“МИНКО И РАЙНА МИХАЙЛОВИ”

“МИНКО И РАЙНА МИХАЙЛОВИ”

Дарителка е РАЙНА МИНКОВА МИХАЙЛОВА (неизв.) от София.
На 21 ян. 1943 г., по повод 6 години от смъртта на съпруга си Минко Михайлов, внася 200 хил. лв. за образуване на фонд “Минко и Райна Михайлови” при МНП. Волята ѝ е от лихвите в края на всяка учебна година да се отпускат парични награди поравно на две бедни ученички и на двама бедни ученици с най-висок успех (най-малко много добър 5) и с най-добро поведение, завършващи V и VI клас съответно на Четвърта софийска девическа и Четвърта софийска мъжка гимназия. Подборът на наградените възлага на учителските съвети. Ако липсват подходящи кандидати, лихвите да се капитализират.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 23 ян. 1943 г. и се управлява от него. Към 1 ян. 1944 г. той разполага с 249 355 лв., а към 1 ян. 1947 – с 290 хил. лв. В съответствие с предназначението му, през 1947 г. от него са изплатени по 5 хил. лв. на посочените две софийски гимназии.
Фондът съществува до 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 244, л. 1–11; а.е. 462, л. 52–55. (К. Анчова)

Тагове

Назад