Енциклопедия Дарителството

“МИТРОПОЛИТ КИРИЛ ВИДИНСКИ” – ФОНДОВЕ

“МИТРОПОЛИТ КИРИЛ ВИДИНСКИ” – ФОНДОВЕ

Дарител е КИРИЛ, митрополит ВИДИНСКИ (светско име Кирил Берковски) (15 юли 1832 – 21 май 1914) – висш духовник, деец на църковнонационалното движение. Роден в Берковица, където получава начално образование. Приема монашество през 1857 г. в Чипровския манастир. Завършва Сръбската духовна семинария в гр. Карловци (дн. гр. Сремски Карловци). Поради спречкване с Видинския гръцки митрополит Паисий, през 1863–1866 г. е заточен в Сивас, Мала Азия. Оттам заминава за Тулча, където до 1870 г. е учител и дякон в българската църква. По-късно е председател на църковната община в Силистра. От 1872 г. е Белоградчишки епископ и викарий на екзарх Антим I във Видин. През 1874 г. е изпратен за управляващ Скопската епархия, а от юли 1875 г. е неин титулярен митрополит. След Освобождението (1878) управлява Софийската и Видинската епархия. На 21 март 1891 г. е избран за титулярен Видински митрополит. Умира във Видин.
Още приживе, през 1902 г., митрополит Кирил прави дарение от 50 хил. лв. за строежа на Софийската духовна семинария. Загрижен за своята епархия, в завещанието си той разпределя за благотворителни и просветни цели почти цялото си състояние. Общата сума на даренията му възлиза на 159 400 лв.

ФОНД № 1 “МИТРОПОЛИТ КИРИЛ”
(при Св. синод)

През март 1915 г. Видинската митрополия превежда на Св. синод завещаните от митрополит КИРИЛ ВИДИНСКИ 30 хил. лв. С тях е образуван благотво­рителен фонд, управляван от Св. синод. Средствата са вложени в ДЦК и на текуща сметка. Към 31 дек. 1926 г. капиталът на фонда възлиза на 41 314 лв., към 31 дек. 1930 г. – на 54 592 лв., към 31 дек. 1938 г. – на 89 724 лв.
Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се издържат двама стипендианти от Видинската епархия в Софийската духовна семинария, фондът започва благотворителната си дейност веднага след учредяването. В периода 1916–1920 г. от него се отпускат по 1200 лв. за две стипендии в Софийската семинария. В средата на 20-те години поради недостатъчните приходи фондът е оставен за капитализиране. Стипендии отново се отпускат през 30-те и 40-те години. От 1945 г. фондът прекъсва подпомагането на духовното образование в страната. Към 1 ян. 1945 г. капиталът му възлиза на 92 670 лв. и носи годишен приход от 4578 лв.

ФОНД № 2 “МИТРОПОЛИТ КИРИЛ”
(при БАН)

Образуван е през 1916 г. съгласно т. 6 от завещанието на митрополит КИРИЛ ВИДИНСКИ. Основният капитал възлиза на 5 хил. лв. Волята на дарителя е приходите от тази сума да се използват за просветителни цели. Управлява се от УС на БАН. Съгласно чл. 2 от Общата наредба за даване на награди от фондовете при Академията, фондът е оставен за капитализиране, тъй като средствата са недостатъчни, за да осигурят необходимите приходи. През 1951 г. капиталът нараства на 23 072 лв. Фондът не извършва благотворителна дейност.
Със средствата, дарени от митрополит КИРИЛ ВИДИНСКИ, вероятно са образувани още шест благотворителни фонда: при Мъжката и Девическата гимназия във Видин (по 5 хил. лв.), при мъжките гимназии в: Лом (3 хил. лв.), Фердинанд (дн. Монтана) (3 хил. лв.), Берковица (10 хил. лв.), Белоградчик (6 хил. лв.). Желанието на дарителя е да подпомогне образованието на бедни ученици. По-големи и по-малки суми са завещани на църквата “Св. в.м. Димитрий” във Видин (20 хил. лв.), на други църкви, читалища, училища.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1141; ф. 10 к, а.е. 30, л. 20; ф. 144 к, оп. 1, а.е. 84, л. 25; ЦДА, ф. 791 к, оп.1, а.е. 101, л. 25; а.е. 102, л. 54; ЦИАИ, ф. 2, оп. 106, а.е. 164, л. 31; Пашев, Г. Златна книга…, 145–146; Книга за дарителите БАН…, 37–39; ЕБ. Т. 3, с. 412; Екзарх Йосиф I в спомени…, с. 562. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад