Енциклопедия Дарителството

“МИТРОПОЛИТ ПАРТЕНИЙ СОФИЙСКИ”

“МИТРОПОЛИТ ПАРТЕНИЙ СОФИЙСКИ”

Дарител е ПАРТЕНИЙ, митрополит СОФИЙСКИ (12 февр. 1845 – 20 юни 1918) – висш духовник. Роден в с. Вайсал, Одринска Тракия. Завършва гръцко училище в Одрин и учителства в продължение на няколко години. Учи в Богословското у-ще “Св. Кръст” в Йерусалим. Дякон при Антиохийския патриарх в Сирия (1866–1869). През 1869 г. постъпва на служба при гръцкия митрополит в Одрин, архиерейски наместник в Мустафа паша (дн. Свиленград). Ръкоположен е за епископ и помага на екзарх Антим I в управлението на Видинската епархия. След Освобождението (1878) участва в изграждането на Българската православна църква. Ректор на Петропавловската духовна семинария (1882–1886), епископ на Пловдивската и Ловчанската епархия. Софийски митрополит (1892–1918). Член на Св. синод (1900–1904, 1909–1918) и негов наместник-председател (1915–1918). Умира в София.
Митрополит Партений завещава на Българската православна църква 10 048 лв., като предоставя на Св. синод правото да се разпорежда с парите, както намери за добре. Дарението е прието и на 8 юли 1918 г. се учредява благотворителен фонд в памет на дарителя. Управлява се от Св. синод.
Капиталът на фонда се съхранява на срочен влог и към 1 ян. 1931 г. възлиза на 21 331 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 36 284 лв., към 1 ян. 1945 г. – на 46 717 лв. Годишните приходи варират от 300 до 2076 лв. Фондът не извършва благотворителна дейност. Причините за това вероятно са неголямата сума на дарението и неяснотата относно волята на дарителя. Единствените разходи са за панихида на митрополит Партений.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 30, л. 1000; а.е. 47, л. 136; а.е. 61, л. 386; а.е. 102, л. 54; ЦИАИ, ф. 2, оп. 106, а.е. 164, л. 30; БВИ, с. 503; Екзарх Йосиф I в спомени…, с. 572. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад