Енциклопедия Дарителството

“МИТРОПОЛИТ СИМЕОН”

“МИТРОПОЛИТ СИМЕОН”

Фондът се образува по инициатива на УЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ на началното у-ще “Св. Наум” във Варна. По повод посещение на митрополит Симеон Варненско-Преславски в училището през окт. 1921 г., учителският съвет решава да се учреди фонд на негово име. Целта е с приходите му да се подпомагат бедни ученици. Управлява се от учителския съвет.
Не е известен първоначалният размер на средствата, които учителите събират помежду си. Уведомен за инициативата, на 2 дек. 1921 г. митрополит СИМЕОН изпраща 5 хил. лв. в ценни книжа. Към 31 апр. 1931 г. капиталът на фонда достига 30 929 лв. От приходите се подпомагат бедни ученици. В периода 1928–1932 г. възпитаникът на училището Стайко Стайков получава помощ в размер на 5400 лв.
Други данни за фонда не са открити.

НА–БАН, ф. 144 к, on. 1, а.е. 102, л. 1, 7, ЦДА, ф. 177 к, on. 4, а.е. 54, л. 40.

(Р. Стоянова)

Тагове

Назад