Енциклопедия Дарителството

“МИТРОПОЛИТ ВАСИЛИЙ”

“МИТРОПОЛИТ ВАСИЛИЙ”

Дарител е ВАСИЛИЙ, митрополит ДОРОСТОЛО-ЧЕРВЕНСКИ (светско име – Васил Михайлов) (1847 – 24 ян. 1927) – висш духовник. Роден в Цариград, където учи в българското училище. Продължава образованието си в Белградската гимназия (1861–1865), завършва Богословското училище на о. Халки (1866–1872) и приема монашески сан. Служи като архидякон на митрополит Иларион Макариополски. Завежда канцеларията на Доростоло-Червенската митрополия през 1875–1879 г. Учи философия в Мюнхен, Лайпциг и Хайделберг. През 1885 г. е назначен за протосингел в Русе. През 1899 г. е избран за Доростоло-Червенски митрополит. Член на Св. синод. Духовен възпитател на престолонаследника княз Борис Търновски.
Посветил живота си на църквата, митрополит Василий завещава на Св. синод своя скъпоценен кръст, подарък от руския император Николай II. Желанието му е средствата от продажбата му да послужат за образуването на благотворителен фонд за издръжка на ученици в духовните семинарии. Изискването към стипендиантите е да са родом от Доростоло-Червенската епархия.
Дарението е прието от Св. синод. Оценявайки значението на скъпоценната вещ, на 2 юли 1937 г. Св. синод решава да откупи кръста за 120 хил. лв. и да го подари на княз Симеон при кръщаването му. Част от сумата се изразходва за погребението на митрополит Василий, фондът е образуван с капитал от 60 хил. лв. Управлява се от Св. синод. Годишните приходи са около 3 хил. лв. и се натрупват върху капитала. Фондът не извършва благотворителна дейност.

ЦДА, ф. 791, оп. 1, а.е. 57, л. 529–530; а.е. 61, л. 384–395; а.е. 102, л. 53–58; Екзарх Йосиф I в спомени…, с. 550; БВИ, с. 107. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад