Енциклопедия Дарителството

“НЕДКА И ВАНЮ Д-Р ДЖОДЖОНОВИ”

“НЕДКА И ВАНЮ Д-Р ДЖОДЖОНОВИ”

Дарител е НЕДКА ХУБЕНОВА ДЖОДЖОНОВА (родена САВОВА) (1881 – 21 ноем. 1923) – учителка. Родена в Търново. Завършва Търновската девическа гимназия (1899) и е назначена за учителка. Учителства в с. Караисен, Свищовско (1899–1906) и в с. Сухиндол (1906–1909; 1913–1923). Пенсионира се по болест. Умира в Търново.
На 15 ноем. 1923 г. Н. Джоджонова прави завещание, с което дарява цялото си движимо имущество и 8 облигации по 500 лв. от БДЗ (1909) за благотворителни цели. От получената сума след продажбата на имуществото дарителката желае да се отделят по 500 лв. за Сухиндолското ч-ще “Трезвеност” и Търновското окръжно сиропиталище и по 1000 лв. на трите деца на брат ѝ. Останалата сума и облигациите да се внесат в Търновския клон на БНБ за образуването на фонд на нейно име и на името на рано починалия ѝ син Ваню Джоджонов (1910–1914). От лихвите да се издържат крайно бедни, но с висок успех ученици от основно у-ще “Петър Дабков” в Търново. С този благотворителен жест дарителката смята, че и след смъртта си ще остане полезна на училището, което е било “единствената ѝ утеха след ранната загуба на съпруг и единствена рожба”.
Изпълнението на завещанието си благодетелката възлага на брат си и на родствениците си Христо Малиев и Ставри Тихинов. На 9 юли 1934 г. те внасят сумата от 61 хил. лв. в БЗБ – клон Търново, за образуване на фонда. Титуляр на сметката е МНП.
Фондът е основан със заповед на министъра на народното просвещение на 5 март 1935 г. Целта му е да се подпомагат с облекло и обувки бедни, но с отличен успех ученици от основно у-ще “Петър Дабков”. Фондът се управлява от МНП. Наградените се определят от учителския съвет на училището. Към 1 ян. 1939 г. капиталът на фонда възлиза на 67 500 лв., към 1 ян. 1942 г. – на 112 700 лв., към 1 ян. 1948 г. – на 142 хил. лв.
Лихвите на фонда започват да се използват по предназначение още през 1935 г., когато сумата 2360 лв. е разпределена между осем деца. В периода 1926–1944 г. приходите на фонда се движат между 3700 и 6400 лв., а разходите, както следва: 1936 г. – 4270 лв., 1938 г. – 3614 лв., 1939 г. – З хил. лв., 1941 г. – 4500 лв. През 1942 г. фондът не е правил разходи. Вероятно лихвите от 6 хил. лв., както и част от приходите за другите бюджетни години се капитализират.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 259, л. 57; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, кн. 2.Приложение, с. 8; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 150.
(Д. Гоцева)

Тагове

Назад