Енциклопедия Дарителството

“НЕДЯЛКА ГАТЕВА”

“НЕДЯЛКА ГАТЕВА”

Фондът е образуван по волята и в памет на НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ГАТЕВА (1868–1908) – учителка, общественичка. Родена в Русе. Начално образование получава в родния си град, а гимназия – в София. Завършва висше педагогическо образование в Женева, след което в продължение на 10 години учителства в Русе. Директорка на Девическата гимназия. След омъжването си е принудена да изостави учителската професия. Отдава се на обществена и благотворителна дейност. По нейна инициатива се основава Женското благотворително д-во “Добродетел”. Като негов делегат участва в първата среща на женските дружества в София през 1900 г., предшестваща образуването на Българския женски съюз. С дейното ѝ участие се организират Девическото професионално училище и приютът за сираци в Русе. Умира в Русе.
Желанието на Н. Гатева и активната ѝ обществена дейност стават причина на 31 май 1908 г. съпругът ѝ да направи дарение от 1000 лв. на Девическата гимназия “Баба Тонка” в Русе. Образува се благотворителен фонд, управляван от учителския съвет на гимназията. От него трябва да се подпомагат бедни възпитанички на училището.
Други данни за фонда не са открити.

БИА–НБКМ, ф. 584, оп. 1, а.е. 1, л. 20–21; а.е. 285, л. 152–154; Пашев, Г. Златна книга…, 529–531. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад