Енциклопедия Дарителството

“НЕНО И СТЕФАНА СЪБЧЕВИ”*

“НЕНО И СТЕФАНА СЪБЧЕВИ”*

Дарител е д-р БОРИС НЕНОВ СЪБЧЕВ (1873 – неизв.) – лекар, военен, о. з. генерал. Роден в с. Долно Сахране, Казанлъшко. Живее във Варна.
С молба от 20 май 1933 г. до министъра на народното просвещение, “в знак на голяма благодарност към ученолюбивите” си родители Нено и Стефана Събчеви и за увековечаване на паметта им, д-р Б. Събчев изразява желанието си да създаде фонд на тяхно име. За целта изпраща на МНП 50 хил. лв.
Благотворителният фонд е основан на 21 септ. 1933 г. със заповед на Министерството, управлява се от него и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Лихвите от капитала са предназначени за подпомагане на най-прилежните и примерни бедни ученици от прогимназията в родното село на дарителя.
Капиталът е вложен в 183 облигации от БДЗ (1923) и в текущи сметки в БЗКБ и БНБ, като към 1 ян. 1935 г. възлиза на 96 938 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 99 500 лв., към 1 ян. 1942 г. – на 100 хил. лв., към 1 ян. 1948 г. – на 119 хил. лв. След 1934 г. лихвите в размер между 4500 и 5800 лв. се изпращат редовно на училищното настоятелство в началото на всяка учебна година. Учителският съвет на смесената прогимназия в с. Долно Сахране избира учениците, които ще получат помощи от фонда – дрехи, обувки, учебници и учебни помагала. През 1937 г. са подпомогнати 30 ученици, през 1939 г. – 33.
Фондът престава да функционира след 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 261, л. 1–47; а.е. 463; оп. 7, а.е. 121, л. 121, 558; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 8. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад