Енциклопедия Дарителството

“НЕВЕНА АНГЕЛОВА”

“НЕВЕНА АНГЕЛОВА”

Дарител е ФАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА (1882 – неизв.) – домакиня. Родена в Търново. Средно образование завършва в Търновската девическа гимназия.
От свое име и от името на покойния си съпруг Ангел Христов (1862 – 10 юни 1934) Ф. Христова дарява 5 хил. лв. на директора на Търновската мъжка гимназия “Св. Кирил”. Съгласно устно изказаната ѝ воля, дарението трябва да послужи за основаване на фонд в памет на покойната ѝ дъщеря Невена Ангелова Христова (21 ноем. 1903 – 6 апр. 1938) – учителка. Родена в Търново. Завършва Търновската девическа гимназия (1922) и философия в СУ (1928). Работи като учителка в Асеновградската (1928–1929) и Разградската смесена гимназия (1930–1931) и в Търновската мъжка гимназия (1932–1934). Умира в Търново.
Правилникът на фонда е приет от учителския съвет на Търновската мъжка гимназия на 27 ян. 1939 г. и утвърден от МНП на 23 авг. 1941 г. Целта му е в края на всяка учебна година да се награждава ученик, завършил с най-добър успех по философска пропедевтика*. За наградата да се използват 4/5 от лихвите на фонда, а 1/5 да се капитализира. Ако повече ученици имат еднакъв успех, да се предпочита бедният, а ако всички са бедни – този, който е родом от Търново. Капиталът на фонда се влага в облигации от БДЗ или в други ценни книжа. Управлява се от учителския съвет.
Към 1 юли 1939 г. капиталът на фонда е 5367 лв., като стойността му през следващите години се променя незначително. Последните данни за фонда са от ян. 1950 г., когато капиталът му е 5517 лв. Награди от фонда през периода 1941–1947 г. получават учениците Серафим Денчев, Христо Коев, Николай Данчев, Антон Пенчев, Михаил Михайлов и Владимир Найденов. Разходите за награди са между 200 и 400 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–В. Търново, ф. 750, оп. 2, а.е. 10; ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 130, л. 15.

(Д. Гоцева)

Тагове

Назад